Kristaps Priednieks

Kristaps Priednieks

 Kontakti

kristaps.priednieks@gmail.com
www.priednieks.lv
P, O, T, C, P : 9.00–17.00

 

 

 

Saistību tiesības

 

▪ Līgumu slēgšana, izpilde un apstrīdēšana. 

▪ Parādu, zaudējumu, līgumsodu un procentu piedziņa.

▪ Galvojumi un ķīlas.

▪ Noma un īre.

▪ Pirkuma un dāvinājuma līgumi.

 

Mantojuma tiesības

 

Darba tiesības

 

▪ Darba attiecību uzsākšana un izbeigšana.

▪ Darba attiecību norise: atalgojums, atbildība.

▪ Vienošanās par konkurences ierobežojumu.

 

Nekustamais īpašums

 

▪ Pirkšana, pārdošana, ieķīlāšana.

▪ Ceļa un citu servitūtu nodibināšana.

 

Būvniecība, projektēšana

 

Intelektuālais īpašums